ارتش لبنان یکی دیگر از سرکردگان داعش را دستگیر کرد