نژادفلاح: در زمان کادر فنی قبلی انسجام نمی‌دیدم/ هر کسی برنده مزایده شود من مدیرعامل هستم/رحمتی دروا