دکتر روحاني در جريان ديدار جمعي از کارگزاران نظام و سفرا با رهبر معظم انقلاب اسلامي: شريعت اسلامي نسب