حکم صادره علیه مرسی به مثابه حکم اعدام برای انقلاب مصر است