تلویزیون سوریه: هلاکت وزیر نفت داعش و 40 تروریست دیگر