روایت شهیدی که با خبر شهادتش به استقبال خانواده‌ رفت