رییس نظام پزشکی خوزستان:دو هزار بیمار تالاسمی در خوزستان شناسایی شده است