مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور به میزبانی همدان پایان یافت