یک عضو هیات مدیره مخابرات دلایل برکناری مدیرعامل این شرکت را برشمرد