حق‌وردی: ابراهیمی خودش گفت هیچ خطایی روی من صورت نگرفت/ درگیری سوشا و حنیف را گزارش کردم