دوست دارم به تاتنهام بروم/ الگویم در فوتبال رونالدو و مهدوی‌کیا است