تکواندوکاران برتر 6 وزن مردان و زنان معرفی شدند/ ایران همچنان با 2طلا در صدر