ردای قرمز بر تن مهدی رحمتی/ منظور دروازه بان پیکان چه بود؟