رئیس سازمان حج و زیارت: صدور حکم دو پلیس خاطی عربستان شایعه است