پینگ‌پنگ‌بازان جوان ایران قهرمان مسابقات آسیای میانه شدند