حضور 100 چوخه‌کار در مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشور در قوچان