نژادفلاح: در زمان کادر فنی قبلی در پرسپولیس انسجام نمی‌دیدم/ هر کسی برنده مزایده شود من مدیرعامل باش