نامه جالب و خواندنی دختر مدافع پرسپولیس پس از دربی دیروز+ تصویر