از اول حمله عربستان به یمن، جز به رهبر ایران درخواست کمک نداده ایم