فیلم/ آتش‌سوزی در پتروشیمی پارس/ خروج سریع کارکنان از سایت