رومنیگه: جامعه با گواردیولا دشمن شده است اما من از او راضی‌ام