پیروزی حق ما در دربی بود/ از هواداران پرسپولیس تشکر می‌کنم