امضای تفاهم‌نامه بین وزارت بهداشت و پژوهشکده محیط زیست