پادشاه عربستان وارد تهران شد / ارتش ایران به هواپیمای اف14 مجهز می شود