بودجه نظامی آمریکا تصویب شد/ تعطیلی گوانتانامو شاید وقتی دیگر