پورقاز: دیروز چند دقیقه‌ای بازیکنان و هواداران ملوان در کما بودند