دو تبلت ایسوس ZenPad 8 و ZenPad 7 قبل از رونمایی در فروشگاه روسی سر در آوردند