دی‌بروین می‌تواند در بایرن موفق باشد/ او در آینده به یکی از برترین بازیکنان دنیا تبدیل ‌می‌شود