فروش فوق‌العاده برای ماه رمضان جایگزین نمایشگاه‌های طرح‌ ضیافت