کی روش 32 بازیکن را به نخستین اردوی تیم ملی دعوت کرد