برغوثی: هیأتی از دادگاه لاهه به زودی از فلسطین دیدار خواهند کرد