هشت فرنگی کار راهی آمریکا می‌شوند/ سوریان در شیکاگو کشتی نمی‌گیرد