آیت الله جنتی از نمایشگاه دستاوردهای آستان قدس رضوی بازدید کرد