مراسم دانش آموختگی طلاب حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان آغاز شد