دیدار رییس تشکیلات خودگردان فلسطین با رهبر کاتولیک ...