اعدام دانشمند مسلمان، بشریت را در رثای عقلانیت به عزا خواهد نشاند