سخنرانی یک فیزیکدان در کنگره جراحان درباره آفرینش جهان/جهان 13.6 میلیارد سال پیش به وجود آمد