مدیر روابط عمومی تراکتورسازی: به آنتونیو گفتم شایعه نتیجه سپاهان را به نیمکت نده اما...