مدیر روابط عمومی تراکتور: به آنتونیو گفتم فعلا شایعه نتیجه سپاهان را به نیمکت نده اما...