آیت الله جنتی از دستاوردهای آستان قدس رضوی بازدید کرد