گردهمایی اصولگرایان استان مرکزی در اراک برگزار می شود