پورقاز: دیروز چند دقیقه‌ای بازیکنان و هوادارن ملوان در کما بودند