ایجاد شور و شعور قرآنی سبب اعتلای فرهنگی جامعه می‌شود