کری: به توافق هسته‌ای با ایران متعهدیم/ چین از تنش‌ها در دریای جنوبی بکاهد