کشاورز: تهیه و تنظیم سرود 300 نفری دانش‌آموزی به زبان کردی در سنندج