تلاش ونزوئلا و قطر برای تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی