ناراحت آنهایی هستم که به شعور هواداران تراکتورسازی توهین کردند/ فرکی شخصیتی اسطوره‌ای شد