آغاز به کار کارگروه برنامه‌های ورزشی قم برای المپیک ۲۰۱۶ برزیل