توافق ایران می‌تواند تاثیری مثبت بر کره شمالی بگذارد