با آگوئرو زوج خوبی تشکیل خواهیم داد/ تلاش می‌کنم با سیستم بازی سیتی هماهنگ شوم